fbpx
Tìm kiếm
Chọn phòng yêu thích của bạn
Đặt phòng
Nhập chi tiết đặt phòng của bạn
Thanh toán
Sử dụng phương thức thanh toán ưa thích của bạn
Xác Nhận
Nhận email xác nhận
Hiện tại 5 phòng trống, giá từ 20 đ
Mặc định
Phòng gia đình 3 giường đôi
Phòng sẵn có và chi tiết
  • Trống
  • Hết
Dịch vụ miễn phí
Wi-Fi
Thông tin dịch vụ
Thuê xe máy – tay ga
Thuê xe máy – xe số
Đưa / Đón sân bay
Phòng đôi tiêu chuẩn
Phòng sẵn có và chi tiết
  • Trống
  • Hết
Dịch vụ miễn phí
Wi-Fi
Thông tin dịch vụ
Thuê xe máy – tay ga
Thuê xe máy – xe số
Đưa / Đón sân bay
Phòng đôi cửa sổ lớn view phố
Phòng sẵn có và chi tiết
  • Trống
  • Hết
Dịch vụ miễn phí
Wi-Fi
Thông tin dịch vụ
Thuê xe máy – tay ga
Thuê xe máy – xe số
Đưa / Đón sân bay
Phòng đôi ban công view phố
Phòng sẵn có và chi tiết
  • Trống
  • Hết
Dịch vụ miễn phí
Wi-Fi
Thông tin dịch vụ
Thuê xe máy – tay ga
Thuê xe máy – xe số
Đưa / Đón sân bay
Phòng đơn
Phòng sẵn có và chi tiết
  • Trống
  • Hết
Dịch vụ miễn phí
Wi-Fi
Thông tin dịch vụ
Thuê xe máy – tay ga
Thuê xe máy – xe số
Đưa / Đón sân bay