Phòng đơn

 • Sức Chứa: 2 người lớn, 1 trẻ em
 • Diện Tích: 10 - 22m2
 • Giá: 290.000đ/ đêm
Xem Chi Tiết

Phòng đôi

 • Sức Chứa: 4 người lớn, 2 trẻ em
 • Diện Tích: 22m2 - 30m2
 • Giá: 400.000đ/ đêm
Xem Chi Tiết

Phòng đôi – ban công

 • Sức Chứa: 4 người lớn, 2 trẻ em
 • Diện Tích: 10 - 22m2
 • Giá: 450.000đ/ đêm
Xem Chi Tiết

Phòng gia đình

 • Sức Chứa: 6 người lớn, 3 trẻ em
 • Diện Tích: 22m2 - 30m2
 • Giá: 600.000đ/ đêm
Xem Chi Tiết